Efter köp

När  du ska sälja din bostad är det mycket att tänka på. Här kommer en kort guide med hur vi arbetar och vad du bör tänka på före, under och efter försäljningen. För mer information kontakta vårt kontor.

1

Tillträde

Tillträdesdag är då köparen tillträder och slutligen övertar ansvaretför bostaden. I en fastighetsaffär skrivs köpebrev, som sedan skall skickas till tingsrätten för lagfart och bostadsrättsköparen skall vara antagen av bostadsrättsföreningen. Lån övertas och löses, köpeskillingen betalas. Vi träffas då för att slutföra affären på mäklarens kontor eller på köparens bank. Mäklaren har förberett juridiska dokument och likvidavräkning för betalning av bostaden. Slutbetalning enligt likvidavräkning erlägges nu till säljaren.  Enligt lag ska mäklaren överlämna en journal över försäljningsprocessen.

2

Uppföljning

Affären är klar. Vi hjälper dig gärna vidare med att hitta hantverkare, inredare, flyttfirmor m.m. Ni är också  alltid välkomna att kontakta oss om ni behöver en ny värdering av er bostad i framtiden.

Fastighetsförmedling

Alltid kunden i fokus

Att köpa eller sälja bostad är en av livets största affärer. Med erfarenhet, stort engagemang och mycket god lokalkännedom ger våra fastighetsmäklare dig en personlig vägledning genom processen.

https://app.weply.chat/#!/widget/5055