Budgivning

Här följer viktig information om budgivning

Information om budgivning

Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när
både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastighet, tomträtt eller bostadsrätt blir köpet bindande.
Innan dess kan ena parten ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens skyldighet

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information
om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och
hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också informera
om eventuella krav eller önskemål från säljaren för
försäljningen.
Det finns inga lagar eller uppsatta regler för hur
budgivningen skall gå till. En budgivning kan därför
genomföras på olika sätt. I praktiken finns två
modeller, öppen och sluten budgivning.
Vid s.k. öppen budgivning lämnar spekulanterna bud
till mäklaren som löpande redovisar buden till säljaren
och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då
möjlighet att lägga nya bud.
Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss
tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen.
Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som
lämnat bud informeras inte om övriga bud.

Vidarebefordra bud och
meddelanden

Mäklaren är skyldig att redovisa alla bud som
inkommit på bostaden. Informationen ska omfatta alla
bud och andra meddelanden från budgivarna. Detta
gäller även om buden inte lämnats på det sätt som
bestämts.
Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och
meddelanden gäller till dess att ett köpekontrakt är
undertecknat av både säljaren och köparen. Det är
enbart säljaren som kan bedöma om ett bud är
intressant eller inte. Mäklaren får dock ge säljaren
sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Säljaren bestämmer

Det är säljaren som bestämmer till vem objektet ska
säljas. En mäklare kan därför inte lova en spekulant att
denne ska få köpa.
Det är säljaren som bestämmer när objektet ska säljas.
En mäklare kan därför inte lova en spekulant ytterligare
tid för att lägga nya bud.
Det är säljaren som bestämmer till vilket pris objektet
ska säljas. En mäklare får därför inte avbryta pågående
marknadsföring utan säljarens samtycke.

Budförteckning

Vid kontraktsskrivningen ska mäklaren överlämna en
budförteckning över inkomna bud där uppgifter om
budgivarnas namn, kontaktuppgifter samt bud finns
presenterade. En budgivare kan därför inte vara
anonym. Budförteckningen överlämnas till köparen efter
avslutad affär.

Fastighetsförmedling

Alltid kunden i fokus

Att köpa eller sälja bostad är en av livets största affärer. Med erfarenhet, stort engagemang och mycket god lokalkännedom ger våra fastighetsmäklare dig en personlig vägledning genom processen.

https://app.weply.chat/#!/widget/5055